Uncategorized

Objavljen javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet in namen javnega poziva so nepovratne financne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in vecje energijske ucinkovitosti stanovanjskih stavb na obmocju Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije,
E- vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi,
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I- gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
J- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.

Vir: https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=21