Energija

Podjetje Enego ponuja celovite inovativne rešitve na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije po meri naročnika.

Širok spekter storitev, ki jih ponujamo na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, je združenih v štiri osnovne dejavnosti podjetja:

  • energetsko svetovanje / informiranje, ozaveščanje in spodbujanje ukrepov v učinkovito rabo energije ter rabo obnovljivih virov energije
  • energetski pregledi objektov / ukrep za povečanje energetske učinkovitosti in sistematični postopek, z namenom predstavitve obstoječe porabe energije stavbe ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega procesa, obrata, zasebne ali javne storitve, s katerim se ocenijo stroškovno učinkovite možnosti za prihranek energije
    • preliminarni energetski pregled
    • poenostavljeni energetski pregled
    • razširjeni energetski pregled
  • projektne dokumentacije za energetske prenove stavbnih ovojev objektov / posnetek obstoječega stanja stavbnega ovoja objekta in določitev parametrov optimalne energetske prenove
  • energetske izkaznice / javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti

Skupina usposobljenih strokovnjakov podjetja ENEGO skrbi za to, da so celovite inovativne rešitve oblikovane in prilagojene po željah naročnika ob izpolnjevanju zahtev visoke kakovosti storitev.