Projektiranje

Podjetje Enego z željo k zagotavljanju celovitih rešitev, ponuja v okviru dejavnosti podjetja tudi izvedbo projektne dokumentacije in tehnično svetovanje. Z bogatimi preteklimi izkušnjami in strokovnim pristopom na področju projektiranja, nudimo našim naročnikom visoko kakovostne storitve z visoko mero inovativnosti, ambicioznosti in zanesljivosti. 

V podjetju Enego individualno pristopimo vsakemu projektu in ga oblikujemo ter optimiziramo v sodelovanju z naročnikom. Storitve, ki jih ponujamo:

 • tehnično svetovanje
 • izdelava projektnih dokumentacij:
  • IZP / idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
  • DGD / projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
  • PZI /projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
  • PID / projektna dokumentacija izvedenih del
  • DZO / dokazilo o zanesljivosti objekta
  • izdelava posameznih sestavnih delov projektnih dokumentacij kot so vodilni načrti, tehnična poročila načrtov, izrisi tehničnih detajlov, izrisi armaturnih načrtov ipd.
 • izdelava popisov gradbenih-obrtniških del
 • izračun gradbene fizike objekta
 • priprava dokumentacije za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev  (Ekosklad j.s.)