Izdelava energetskih izkaznic

energetska-izkaznicaEnergetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Bistven del energetske izkaznice ni zgolj podatek o rabi energije, temveč predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

Namen energetske izkaznice je, da lahko lastniki nepremičnin vidijo energetsko učinkovitost svoje stavbe in se seznanijo z ukrepi kako izboljšati izkoristek dovedene energije in s tem posledično znižati stroške. Kupci oziroma najemojemalci pa z energetsko izkaznico pridobijo neodvisno strokovno oceno o energetski učinkovitosti stavbe in s tem lažjo odločitev pri nakupu ali najemu.

Energetska izkaznica je obvezna za vse novogradnje in obstoječe stavbe, ki morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico samo v  primeru prodaje ali oddaje stavbe v najem za več kot eno leto.

V podjetju Enego d.o.o. vseskozi stremimo h kakovostnejši in celovitejši ponudbi naših storitev, zato smo v letu 2015 s strani Ministrstva za infrastrukturo pridobili pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic (zap. št. 429.). Odgovorna oseba izdajatelja energetskih izkaznic podjetja Enego d.o.o in nosilec licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je Damir Kulanić, dipl. inž. grad. (zap. št. 332).

V podjetju Enego d.o.o. vam ponujamo neodvisno, strokovno in hitro izdelavo energetskih izkaznic za vse vrste stavb, na področju celotne Slovenije.

Za vsa vprašanja in dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu info@enego.si, na telefonski številki 041 602 765 ali preko kontaktnega obrazca.