Uncategorized

Energetske izkaznice

V podjetju Enego d.o.o. vseskozi stremimo h kakovostnejši in celovitejši ponudbi naših storitev, zato smo v letu 2015 s straniMinistrstva za infrastrukturo pridobili pooblastilo za izdajanje energetskih izkaznic (zap. št. 429.). Odgovorna oseba izdajatelja energetskih izkaznic podjetja Enego d.o.o in nosilec licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic je Damir Kulanić, dipl. inž. grad. (zap. št. 332).

V podjetju Enego d.o.o. vam ponujamo neodvisno, strokovno in hitro izdelavo energetskih izkaznic za vse vrste stavb, na področju celotne Slovenije.

Za vsa vprašanja in dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu info@enego.si, na telefonski številki 041 602 765 ali preko kontaktnega obrazca.